Zenitbouw officieel lid Woningborg

Zenitbouw is officieel lid van de Woningborg. Dit houd hoofdzakelijk het volgende in:

Aan de Woningborg Garantie- en waarborgregelingen Nieuwbouw en Transformatie is het Keurmerk van de Stichting GarantieWoning verleend. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen stelt als voorwaarde dat nieuwbouwwoningen moeten zijn voorzien van een waarborgcertificaat waarop dit Keurmerk is afgegeven, alvorens kopers in aanmerking kunnen komen voor Nationale Hypotheek Garantie. Daarnaast worden kopers van nieuwbouwwoningen steeds kritischer en staan vaker stil bij de mogelijke financiële risico’s met betrekking tot het kopen en bouwen van een huis. Ook consumentenorganisaties als Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond adviseren kopers om een gewaarborgde garantie te vragen.

Wat is het belang van een Woningborg-certificaat voor mij als koper?

Het certificaat biedt twee vormen van bescherming:
– Ten eerste biedt het de koper tijdens de bouw bescherming tegen de gevolgen van een faillissement van de (bouw)ondernemer
– Ten tweede biedt het de koper een vangnet voor wanneer de (bouw)ondernemer, vanaf drie maanden na oplevering, eventueel geconstateerde onvolkomenheden niet kan of niet wil herstellen.

woningborg